Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

MULTI PURPOSE THEATRE THIMPHU BHUTAN

Ontwerp voor een eigentijds multifunctioneel theater met 1000 zitplaatsen in hoofdstad Thimphu van het koninkrijk Bhutan. In opdracht ontwikkeld als “all arts centre” op stedelijke locatie, bedoeld als culturele stimulans binnen een traditionele, boeddhistische samenleving, ism met Han Lijnkamp. LEES VERDER

SHELL TOREN OVERHOEKS AMSTERDAM

Voorstellen,  ontwerpen en biedingen voor een flexibele en organische ontwikkelings-strategie, waarmee het voormalige shell-toren-complex, als lichtend, stedelijk landmark, getransformeerd kan worden tot een succesvolle en dynamische tegenhanger van het recente EYE filmmuseum, ism Sandro Sierhuis, Paco Bunnik en Karel Links.

Amersfoort Vathorst de Bron

Visie op herontwikkeling van “Waterhart De Bron” van woongebied Vathorst Amersfoort, gebaseerd op nieuwe markt-analyses van actuele woonbehoeften, waarin een bredere differentiatie van woonomgeving en woonvorm centraal staat, ism Arnold Reijndorp.

LAKENPLEIN LEIDEN

Stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie en ontwerp voor herstructurering in oostelijke binnenstad van Leiden, met uitgewerkte voorstellen en modellen voor gebiedsconcept, gebouwd parkeren, woonprogramma, typologie van woningen, architectuur en beeldkwaliteit.

BEELDENTUIN ANDRE VOLTEN

Ontwerpschema voor semi-openbaar beeldenpark, als onderdeel van  realisatie en transformatie van de voormalige “atelier-villa andré volten” tot kunstencentrum in het Poortgebouw van het vroegere Asterdorp in Amsterdam Noord. De faseerbare opzet voorziet in een samenhangende tuinen-ontwikkeling van 400 m2 tot maximaal 3000 m2, aansluitend aan toekomstig Film-Dépot en woningbouw. LEES VERDER >

MARINE ETABLISSEMENT KATTENBURG AMSTERDAM

Radicale herontwikkelingsvisie dmv volledige afgraving van eiland, met behoud van bestaande gebouwen en nieuw netwerk van loopsteigers en amfibische vaar-rij-routes, incl. nieuwe verbindingen tussen publiekstrekkers als NEMO, SCHEEPVAART - museum en MUZIEK - gebouw – Y, ism Fred Schoen.

MANIFEST ZUIDAS AMSTERDAM

Een nieuwe visie met een nieuw perspektief voor de Zuid As waarbij de stedelijke potenties en belevingswaarden van bovengrondse infrastructuur centraal staan, met nieuwe kansen voor een haalbare “bussiness-case” op korte termijn, ism Fred Schoen.

APPARTEMENT AMSTERDAM ZUID

Ontwerpvoorstel voor ruimtelijke samenvoeging en integratie van donkere kelderverdieping en lichte  begane-grond-vloer tot nieuw type loftwoning, met vergroot  vloeroppervlak, extra belevingswaarde en  meer flexibele gebruiks-mogelijkheden en woonpatronen.

APPELTJESMARKT AMSTERDAM CENTRUM

Een programmatische en ruimtelijke ontwerp-verkenning van de herinrichtingsmogelijkheden van busstation en parkeergarage aan de Marnixstraat, tot een “cultuurplein” geprojecteerd op de morfologische ondergrond van het deels te reconstrueren historische bolwerk ter plaatse, ism Ronald Smit en Stadsdeel Centrum.

CRUQUIUSDIJK AMSTERDAM OOST

Transformatie van verouderd bedrijventerrein in twee stappen: 1. Activeren van water, oevers en kades dmv nautische randzônes 2. Osmose van water en land door uitbreiding van watergebonden vloeroppervlak en herprofilering tot historische Cruquiusdijk, ism Peter Geusebroek.

APPARTEMENT OOSTERDOKSEILAND AMSTERDAM

Schetsontwerp voor inrichting interieur op basis van zônering met lichte en donkere materialen en kleuren, waarbij de functionele volumes een sculpturale positie en betekenis krijgen, georiënteerd op uitzicht naar buitenterras en stadslandschap.

Bennekom Baron van Wassenaerpark

Voorstellen voor de uitbreiding van een klein, monumentaal woonhuis in Bennekom, gelegen in de zwaar geluid-belaste zône langs de A12, in aansluiting  op de stedenbouwkundige transformatie van het aangrenzende Baron van Wassenaerpark, ism Bouwien Dijkstra.

MULTI PURPOSE THEATRE BHUTAN

In week februari 2013 presenteerden wij als amsterdamse architecten aan Prime Minister in Bhutan:
- een uitgewerkt architectuurontwerp voor een multifunctioneel theater annex kunstencentrum.
- totale omvang en capaciteit: ca 60.000 m3 en 1500 zitplaatsen in drie zalen, geschikt voor dans, drama, muziek, opera en film. LEES VERDER

Van wie is de stad

Een beschouwend en genuanceerd antwoord op de (onmogelijke) vraag ´Van Wie Is De Stad?´. Opgebouwd uit een reeks vrije interpretaties van citaten en teksten door grote denkers, schrijvers en wetenschappers als Schopenhauer, Olsen, Eliade, Pamuk en De Botton. Uitmondend in de concluderende stelling dat de ware stad werkelijk `herrschaftsfrei` is. Geschreven ism met Fred Schoen. LEES VERDER

National Council BHUTAN

Tijdens recent verblijf in Bhutan maart/ april 2013, werd gewerkt aan nieuwe uitnodiging/ opdracht voor een parlementsgebouw tbv de National Council,
vergelijkbaar met onze Eerste Kamer. Er wordt een autonoom, maar open en transparant paviljoen ontworpen, als uitdrukking van een eigentijdse, jonge democratie, met een omvang van ca 15.000 m2 bvo. LEES VERDER

De kwantiteit van de kwaliteit

Een terugblik op de toekenning van 15 `zuiderkerkprijzen` voor de beste woningbouwprojecten van de afgelopen jaren in Amsterdam. Op basis van een thematische benadering wordt antwoord gegeven op de vraag, in hoeverre tijdgebonden oordelen hun geldigheid behouden. Gepleit wordt voor een breder gedragen en meer geobjectiveerd waardeoordeel voor de nationale woningproductie als geheel. Geschreven ism Jotta van Groenewoud en Sabine Lebesque. LEES VERDER

Stadionplein Amsterdam juli 2013

Voor de bebouwing van het Stadionplein werden enkele modellen nader onderzocht tbv een publieks-presentatie op 2 juli 2013. Daarbij wordt ingegaan op discussiepunten mbt nadere uitwerking van het zogeheten NOORD- en ZUIDblok. De ZICHTAS van de Amstelveenseweg wordt architectonisch en functioneel. 
LEES VERDER

DE VARIATIES VAN VATHORST JULI 2013

Een interview voor het blad “Vathorst Perspectief” jaargang 15 mei 2013, van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Amersfoort, waar Marinus Oostenbrink samen met Mathijs de Boer het zogeheten Kwaliteits-Toets-Team vormt. Ingegaan wordt op de aandacht voor verscheidenheid en kwaliteit in de meest brede betekenis : een gedifferentieerd woningaanbod in een rijk, landschappelijk woonmilieu, met een sterke, ruimtelijke belevingswaarde. LEES VERDER

Tragedy of a friendship

Voor het tijdschrift “WAGNER AFTER ALL” (jaargang 53 nr 4) werd een kritisch, beschouwend artikel geschreven over de recente muziek-theater-productie van  kunstenaar Jan Fabre. Deze ambitieuze meta-opera (“Tragedy of a Friendship”) werd uitgevoerd tijdens Holland Festival van 2013. Daarin komen de kern-elementen van alle 13 wagner-opera’s aan de orde in de vorm van een hallucinerend totaal-theater: omstreden en spraakmakend. LEES VERDER

DORPSLINT AARLANDERVEEN SEPTEMBER 2013

Voor de historische dorpskern van Aarlanderveen in het Groene Hart werd een aantal principe- modellen voorgesteld, voor de herontwikkeling van een klein bedrijfsterrein. Centraal daarbij staat het respect voor en de verbinding met het open weidelandschap, dat bepalend is voor de belevingswaarde van dit prachtige LEES VERDER

LOFZANG OP ARCAM DECEMBER 2013

Een korte, onberijmde lofzang op directeur Maarten Kloos van het Amsterdams Architectuur Centrum ARCAM, ter gelegenheid van zijn afscheid op 14 december 2013. Daarbij werden niet alleen zijn persoonlijke verdiensten geprezen. Maar ook werden er enkele kritische aanbevelingen gedaan voor de versterkte rol, die ARCAM de komende jaren in het ruimtelijk kwaliteitsdebat van Amsterdam en de Randstad zou kunnen en zou moeten spelen. LEES VERDER

HUIS-MUSEUM-HUIS DECEMBER 2013

Een eerste aanzet en voorstel voor het inrichten van een klein, particulier museum van kunstverzamelaars. De kern daarvan bestaat uit wisselende exposities, gebaseerd op thematische selecties van werken uit een aantal privé-verzamelingen, door een uiteenlopende curatoren. Onder te brengen in een gezamenlijk te stichten “huis-museum” in Amsterdam. Het voorstel is geïnspireerd door een vergelijkbaar initiatief in Brussel. LEES VERDER

OPLEVERING WOONHUIS LANDGOED POLEN

Recent werd de ver-nieuw-bouw voltooid van een groot woonhuis annex bed & breakfast, op een landgoed in Polen. Omdat een deel van de opstallen in slechte staat verkeerde, bestaat de transformatie van het logeerhuis-gastenverblijf, uit de toevoeging van een groot, glas-gevuld houtskelet: transparante bovenbouw op historisch kasko, optimaal georiënteerd op de glooiende landschappelijke omgeving. LEES VERDER >

GELIJKWAARDIGHEID VAN KLEIN EN GROOT

In deze nieuwsbrief wordt een reeks  van 12 recente projecten en activiteiten gebundeld en getoond. Daarbij staat de contrasterende samenhang tussen “klein en groot” centraal. Grootse visies, zoals  op ZuidasDok en A-locaties worden afgewisseld met minimale producties als een gedichtenbundel en de kleinst denkbare hotelkamer. LEES VERDER