Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Amsterdam Houthavens

Visievorming in relatie tot milieubelasting. Gebiedsidentiteit op stedelijk schaal niwveau. Stedenbouwkundige verankering in de stad. referenties voor stedelijk parkslandschap. Model A schermbebouwing met torens en terrasbebouwing. Model B met pavilioens in open landschap. Omvang: ca 5 hectare. programma: ca 90.000 M2 wonen werken.