Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Auto-dynamiek en stedelijkheid

concept voorstel marinus oostenbrink toets-kwaliteitsteam vathorst

ter plaatse van knooppunt Amersfoort Noord: groot contrast tussen beide zijden van tracée: kleinschalig/introvert (Kattenbroek cs) versus grootschalig/extravert/lineair (geluidwal Vathorst).
ter plaatse van toegang tot Vathorst: royale/ruimtelijke tracée-verbreding, oplopend van ca 100 meter tot 200, 300 en 400 meter) tbv “verkeersplein”.
ter plaatse van toegang Vathorst: duidelijke doorbreking van lineaire continuïteit  geluidwal-bebouwing  door terugtredende positie van (japans) bedrijfsgebouw aan zuid-oostzijde.
dit “poort-kenmerk” verder versterken door symmetrische positie van identieke “footprint” aan noord-westzijde, waardoor helder/ruimtelijk beeld ontstaat: verkeersplein Amersfoort + toegangspoort Vathorst.
gezien het zeer ruime (verkeers-)landschap kan de nieuwe footprint een extra volume-hoogte krijgen tot met een maximum van 6 lagen: ca 2 x hoogte van naastliggend (japans) bedrijfsgebouw.
gegeven het uitgebreide vahstal-programma met publiek-horeca-parkeer-karakter op begane grond in 2-3 lagen, kan het hotel-programma-volume in 3-4 lagen “opgetild” worden, waardoor het een “zwevend” karakter krijgt, dat onderscheidend is in deze ligging in deze omgeving.
primair is het uitnodigende karakter: niet alleen als attractieve, nieuwe functie, maar ook als versterking van de herkenbare toegangspoort tot woongebied Vathorst.
het architectonische ontwerp richt zich bij voorkeur ook op een evenwicht met de andere “poortzijde” dmv vormgeving, materiaal, kleur en “élégance”: het geheel zal méér zijn dan de soms der delen, een méérwaarde voor alle partijen.
Toetsteam Vathorst: ADVIES PROJECT HOTEL VAHSTAL
SPVE: STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN EISEN/UITGANGSPUNTEN
Opgesteld dd 09 juli 2014 Toetsteam Vathorst(marinus oostenbrink&loes oudenaerde)
locatie, omgeving en context vragen om een helder en overtuigend ruimtelijk “statement”, dat als “landmark” recht doet aan de bijzondere positie: niet alleen als entree tot Vathorst, maar ook als onderdeel van de continue reeks van lineaire gebouwen in/aan/langs de geluidwal van de A1.
deze bijzondere positie vraagt om een goed herkenbaar en “afleesbaar” stedenbouwkundig volume, waarin het entree-karakter tot Vathorst duidelijk zichtbaar wordt gemaakt, door een ruimtelijke verbinding van “lineariteit en verticaliteit”.
Gezien het beperkende en complexe karakter van maaiveld en ondergrond wordt een compacte footprint ontwikkeld, met een circulaire afwikkeling voor verkeer en parkeren.
Het relatief eenduidige programma (parkeren+publieksfuncties+hotel) vraagt om een heldere stapeling tot een hoogte van 35 a 40 meter, waarbij  (ca 150) hotelkamers zijn opgenomen in een eenduidig verticaal volume van ca 8 lagen.
Dit leidt bij voorkeur niet tot een samenstel van verschillende volumes (zoals eerder gepresenteerd), maar tot een éénduidige hoofdvorm. De afmetingen daarvan worden gerelateerd aan de verhoudingen van en met overige, huidige en toekomstige plots in de omgeving. Daarmee kan het volume “gelezen” worden als een gedraaide (hoek-)variant, die de entree van Vathorst markeert.
Aldus wordt het verticale/hoge accent van hotel(toren) geplaatst op een “onderbouw” waarin 2 (gesloten) lagen tbv parkeren en 2 open/transparante lagen tbv horeca/publiek zijn opgenomen, met een maximale oriëntatie op de wijde omgeving.
Dit programmatisch concept maakt het mogelijk om een aantrekkelijke uitstraling te ontwikkelen:
Als krachtig “signaal” langs de A1, 
Als uitnodigend gebaar en “scharnier” naar Vathorst,
Als sterke verbinding tussen de werelden van bewegen en verblijven,
Als nieuw en attractief knooppunt in de regio.
Als referentie kan verwezen worden naar het recente Fletcher Hotel in aan de A1 in amsterdam zuidoost, dat een overtuigende en primaire stedenbouwkundige (cylindrische) hoofdvorm sterk combineert met een verleidelijke, architectonische expressie/detaillering van gevel en materiaalkeuze.