Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Barcelona Diagonal

Stedenbouwkundige visie op stad en infrastructuur. Intergratie van woningbouw, wegen en voorzieningen. Aanheling en doorsnijding van blokstructuren. Een lange reeks van blokgebouwen. Perspectief van stad en zeekust. Programma: 10.000 woningen. Status: Internationale prijsvraag.