Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Beeldentuin Andre Volten

Ontwerpschema voor semi-openbaar beeldenpark, als onderdeel van  realisatie en transformatie van de voormalige “atelier-villa andré volten” tot kunstencentrum in het Poortgebouw van het vroegere Asterdorp in Amsterdam Noord. De faseerbare opzet voorziet in een samenhangende tuinen-ontwikkeling van 400 m2 tot maximaal 3000 m2, aansluitend aan toekomstig Film-Dépot en woningbouw.

Ism Arno vd Mark.