Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Dorpslint Aarlanderveen

Voor de historische dorpskern van Aarlanderveen in het Groene Hart werd een aantal principe- modellen voorgesteld, voor de herontwikkeling van een klein bedrijfsterrein. Centraal daarbij staat het respect voor en de verbinding met het open weidelandschap, dat bepalend is voor de belevingswaarde van dit prachtige lintdorp. Een moeizaam proces met vele partijen en belanghebbenden, waarbij de gemeentelijke overheid een (te) terughoudende rol speelt.