Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Eenhoorngebied Amsterdam

Uitwerking van stedenbouwkundige visie op het niveau van kavels voor rudolf dieselbuurt en postgebouw met woonmilieu, woonvorm, beeldkwaliteit en landschap. Omvang ca 34.000 M2 bvo.