Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Huis-Museum-Huis

MAISON-PARTICULIERE-MUSÉE: DOELSTELLINGEN/ AMBITIES

Concept voorstel - Foto's www.maisonparticuliere.be

INITIATIEF/DOELSTELLING/AMBITIE/MIDDELEN/ PERSPECTIEF IN 10 PUNTEN

1. EEN NADER TE BEPALEN AANTAL COLLECTIONEURS BEELDENDE KUNST STREEFT NAAR EEN STRUCTUREEL/REGELMATIG/GEZAMENLIJKE/THEMATISCHE  PRESENTATIE VAN SELECTIES UIT EIGEN DE EIGEN VERZAMELINGEN.


2. DEZE PRESENTATIES VINDEN PLAATS IN EEN RUIMTE/ ZAAL/ HUIS, WELKE IN EIGEN BEHEER WORDT GENOMEN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID/ GEZAMENLIJK BEHEER/ HUUR/ GEDEELDE KOSTEN.


3. DE  KEUZE VAN WERKEN/ SELECTIES VINDT BIJ VOORKEUR PLAATS DOOR EEN ONAFHANKELIJKE CURATOR, MEDE OP BASIS VAN THEMA’S/ ONDERWERPEN/ KUNSTENAARS, WELKE IN DE VERSCHILLENDE COLLECTIES AANWEZIG ZIJN.


4. IN DE EERSTE/ EXPERIMENTEL FASE IS HET DENKBAAR DAT:
- PER PRESENTATIE/EXPOSITIE EEN GEZAMENLIJKE THEMA DOOR DE DEELNEMERS WORDT VASTGESTELD/ OVEREENGEKOMEN.
- BIJ ELKE SELECTIE OOK NIEUW WERK WORDT BETROKKEN VAN EEN OF MEER KUNSTENAARS, DIE IN DE COLLECTIES VERTEGENWOORDIGD ZIJN.
- SAMENWERKING WORDT GEZOCHT MET “DE APPEL”.


5. HET IS DENKBAAR DAT UIT DE EXPOSITIE VAN OUD EN NIEUW WERK VERKOOP PLAATS VINDT, WAARVAN EEN DEEL BESCHIKBAAR IS VOOR DEKKING VAN GEZAMENLIJKE KOSTEN.


6. GEDACHT KAN WORDEN AAN EEN KWARTAAL-FREKWENTIE VAN PRESENTATIES, ZODANIG DAT EXPOSITIES EEN DUUR HEBBEN VAN TWEE/2 MAANDEN, ZODAT STEEDS EEN/ 1 TUSSEN-MAAND BESCHIKBAAR IS VOOR WISSELING/ TRANSPORTEN/ INRICHTING.


7. ELKE EXPOSITIE WORDT BEGELEID DOOR ÉÉN VERNISSAGE EN ÉÉN FINISAGE, WAARBIJ EEN AANTREKKELIJKE/ DEEL S BETAALDE  MAALTIJD WORDT GESERVEERD VOOR EEN EXCLUSIEF GEZELSCHAP, IN COMBINATIE MET DAT MUZIKALE INTERMEZZI EN KUNSTHISTORISCHE BESCHOUWINGEN/ GESPROKEN ESSAY’S.


8. EEN BESCHEIDEN START ZOU KUNNEN GEMAAKT IN DE KUNSTRUIMTE HONTHORSTSTRAAT 14, MET EEN EXPERIMENTEEL  JAAR, WAARIN MET DE FORMULE ERVARING WORDT OPGEDAAN.  


9. DAARNAAST WORDT ONDERZOCHT OF ER EEN GROTERE RUIMTE/ ZAAL/ HUIS BESCHIKBAAR KAN KOMEN, AL DAN NIET IN SAMENWERKING MET DERDE PARTIJEN?


10. ER ZAL/ DIENT EEN RAAM BEGROTING TE WORDEN OPGESTELD OM NA TE GAAN WELKE FINANCIELE RISIKO’S EN ZEKERHEDEN AAN HET INITIATIEF VERBONDEN ZIJN.