Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Manifest voor de toekomst van ARCAM

EEN PIJP VOOR MAARTEN: MANIFEST VOOR DE TOEKOMST VAN ARCAM AMSTERDAM

Aangeboden op 14 december 2013 aan Maarten Kloos

IN DE AFGELOPEN 27 JAAR HEEFT ARCAM ZICH EEN GEZICHTSBEPALENDE POSITIE VERWORVEN IN HET PUBLIEKSDEBAT OVER ARCHITECTONISCHE KWALITEITEN IN AMSTERDAM.

1. DESONDANKS  ZIJN ER IN DE AFGELOPEN JAREN OOK VEEL RUIMTELIJK-ARCHITECTONISCHE ONTWIKKELINGEN ZICHTBAAR, OP HET HOGERE SCHAALNIVEAU VAN OPENBARE RUIMTE EN PUBLIEK DOMEIN, WAARVAN DE KWALITEITEN ONVOLDOENDE ZIJN EN ONVOLDOENDE PRINCIPIËEL TER DISCUSSIE STAAN.


2. TE DENKEN VALT AAN DE DICUTABELE TRANSFORMATIE VAN DE WESTELIJKE TUINSTEDEN, DE BELABBERDE BEBOUWING VAN HET STADIONPLEIN,  DE HALFSLACHTIGE DOKZÔNE VAN DE ZUIDAS, DE ONSAMENHANGENDE ONTWIKKELING VAN DE RING WEST-OOST-NOORD.


3. OMDAT DE POLITIEK-BESTUURLIJKE AANDACHT VOOR INTEGRALE, SAMENHANGENDE, RUIMTELIJKE KWALITEITEN IN DE STAD LANGZAAM MAAR ZEKER TELOOR DREIGT TE GAAN, IS HET DE HOOGSTE TIJD VOOR EEN NIEUW, GEKWALIFICEERD, DESKUNDIG EN ACTIEF ADVIES-ORGAAN MET BINDENDE BEVOEGDHEDEN.


4. ARCAM IS BIJ UITSTEK HET ORGAAN DAT DEZE ROL KAN EN ZAL MOETEN VERVULLEN DOOR EEN NIEUW, STRUCTUREEL PROFIEL, DAT DOOR DE STAD AMSTERDAM MAAR OOK DOOR DE G4 OMARMD WORDT, ALS EEN STATUTAIR ADVIESORGAAN MET BINDENDE BEVOEGDHEDEN.


5. DAAROM ONTWIKKELT HET ARCHITECTUURCENTRUM ARCAM AMSTERDAM ZICH VAN LOKALE ARCHITECTUURGIDS TOT HET GROOTSTEDELIJK GEWETEN VAN DE RUIMTELIJKE KWALITEIT IN DE RANDSTAD IN DE MEEST BREDE BETEKENIS.


6. ARCAM WORDT GETRANSFORMEERD TOT EEN RESULTAAT- VERANT-WOORDELIJKE-EENHEID MET DE ADVIES-STATUS VAN DE VROEGERE RAAD VAN STEDENBOUW EN ARCHITECTUUR MET DE NIEUW NAAM RASTAR.


7. ARCAM RESP RASTAR BLIJFT EEN ONAFHANKELIJKE STICHTING MET EEN BREED SAMENGESTELDE ADVIESRAAD MET DESKUNDIGEN UIT ALLE STADSDELEN, DIE MAANDELIJKS GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD BINDENDE ADVIEZEN UITBRENGT, OP BASIS VAN BREDE CONSULTATIES.


8. OP LANGERE TERMIJN WORDT  EEN RASTAR-STADSARCHITECT AANGESTELD, DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE KWALITATIEVE EN GEDEFINIEERDE SAMENHANG EN AFSTEMMING VAN ALLE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN OP ALLE SCHAALNIVEAUS.


9. HET NIEUWE RASTAR WORDT GEHEEL PUBLIEK-PRIVAAT GEFINANCIERD DOOR ZOWEL DE G4, ALS DOOR DE BNA EN RISICO-DRAGENDE INVESTEERDERS IN DE RUIMTELIJKE SECTOR.


10. IN HET KOMENDE OVERGANGSJAAR 2014 ZAL MAARTEN LEIDING GEVEN AAN DIT PROCES VAN TRANSFORMATIE VAN ARCAM TOT RASTAR EN VAN ARCHITECTUURSTAD TOT STADSLANDSCHAP.