Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Rotterdam Blaak

Visie op hoorbouw in de binnenstad. Stedenbouwkundige analyse in stedelijke structuur. Ruimtelijke relaties op hoog schaalniveau. Variant hoogbouw-modellen binnen bestaande blokstructuur. Woningdifferentiatie in elatie tot hoogbouw. Omvang: 0,5 hectare. Programma: ca 47.000 M2 BVO wonen.