Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Stedenbouwkundige concepten

Presentatie overzicht stedenbouwkundige concepten. Geschiedenis van de europese stad. Stadsplattegrond als kern van stedenbouw. Typologie van het bouwblok. Groepering van stedenbouwkundige concepten en woonmilieus.