Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Woonzorg Hillegom

Landschappelijke visie op gebiedsontwikkeling met gemengd en integraal woon-zorg-programma incl. Intra- en extramurale voorzieningen. Omvang ca 20.000 M2 bvo.