Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

NUON terrein Zaanoevers Zaanstad

Stedenbouwkundig plan en programma tbv bouwplanontwikkeling. Historische analyse als uitgangspunt voor ontwikkeling volume en beeldkwaliteit. Voormalige gasfabriek als genius loci voor nieuwe toekomst. Integrale visie op binnen- en buitendijkse gebieden: bouwenveloppes. Benutten van bestaande kwaliteiten van water en oever. Visie op typologie van wonen, gebouwen en beeldkwaliteit. Programma: 158 wonigen.