Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Onderwijsgebouw ROC Amsterdam Noord

Haalbaarheids- en ontwerponderzoek naar stedelijke functiemenging tbv beroepsonderwijs, wonen, winkels
En publieksvoorzieningen in centrum-knooppunt-milieu. Omvang ca 30.000 M2 bvo op 0,5 ha.