Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Stadionplein Amsterdam juli 2013

Voor de bebouwing van het Stadionplein werden enkele modellen nader onderzocht tbv een publieks-presentatie op 2 juli 2013. Daarbij wordt ingegaan op discussiepunten mbt nadere uitwerking van het zogeheten NOORD- en ZUIDblok. De ZICHTAS van de Amstelveenseweg wordt architectonisch en functioneel zicthtbaar gemaakt in een bijzondere vormgeving van de gevels. voor het ZUID-blok is een meer compact en duurzaam volume ontwikkeld, dat beter voldoet aan de ruimtelijke kwaliteit van het open plein. Op deze wijze kan ook worden voldaan aan een eis van de WELSTANDS-commissie om meer samenhang voor het gehele project te bereiken.