Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

De schoonheid van Amsterdam 1999

Een kader voor het Welstandsbeleid, op basis van beschrijvingen van kenmerkende “ruimtelijke systemen”, die bepalend zijn voor de historische, actuele en toekomstige morfologie van de gebouwde omgeving.