Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Het Beste Verbeterboek 2008

Architectuurherstel als cultureel ambacht: een gedocumenteerde beschrijving van hoogwaardig gerestaureerde woningprojecten in zeven amsterdamse stadsdelen met 25 “best practices”, mogelijk gemaakt door geoormerkte stimuleringsbijdragen op laag schaalniveau.

Ism met Marlous van Haaren.

isbn 978 90 6868 463 6