Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Monumenten van de amsterdamse volkshuisvesting 1993

Een gedocumenteerde catalogus van alle vooroorlogse en verbeterede woningwetcomplexen, met in totaal 35.000 woningen, geplaatst in een maatschappelijk, financiëel, cultuur-historisch en stedenbouwkundig perspektief. Ism Harkolien Meinsma en Lous Vinken.