MARINE TERREIN AMSTERDAM

MARINE TERREIN AMSTERDAM
SELECTIE VAN  6  DEEL-VISIES EN -ANALYSES: opgesteld op basis van voortschrijdend inzicht en overleg met bewoners-klankbord-groep, gericht op het zichtbaar maken van principiële, programmatische, ruimtelijke en conceptuele verschillen. Steeds terugkerend kernpunt is het formuleren van essentiële uitgangspunten, zoals het gewenste open en grote STADSPARK, in combinatie met de aard, dichtheid en hoogtes van nieuwbouw. Ook het al dan niet slopen van de vele goede gebouwen staat ter discussie, mede in het kader van duurzaamheid en circulariteit. Centraal staat de tegenstelling tussen gewenste uitgangspunten en de stedenbouwkundige ontwerp-vertaling daarvan. 

REFERENTIE FUNENPARK: WISSELENDE PAVILJOENS AAN STADSPARK 

 

ORGANISCH: BEHOUD OPEN RUIMTE EN BESTAANDE GEBOUWEN

 

CENTRAAL STADSPARK + OEVERPARK LANGS KADES 

 

SAMENVATTING IN WOORD EN BEELD: VAN ROOD NAAR GROEN

 

ESSENTIES BEELD+GETAL: GROOT STADSPARK 6 HECTARE HAALBAAR

MUZIEK- KAPEL-CULTUUR-HOTEL

MUZIEK- KAPEL-CULTUUR-HOTEL

Voorstellen tot verbouw en transformatie van drietal (houten) muziek-koepels in Amsterdam Noord (Durgerdam/ Nieuwendam/Schellingwoude) voor flexibel, multi-functioneel, cultureel en commercieel  gebruik ten behoeve van niet alleen exposities en muziek-theater-optredens, maar ook als luxe hotel-kamer cq bruids-suite: een nieuw verdien-model voor historisch erfgoed bij uitstek. 

 

EXTRA TRANSPARANTE ZONNE-PANELEN + SOUSTERRAIN,

VERHOOGDE+VERGROTE KOEPEL-HOTEL-KAMER-SUITE

HAMERKWARTIER AMSTERDAM NOORD

HAMERKWARTIER AMSTERDAM NOORD

GEOPTIMALISEERD GRID: MIDDELHOOGBOUW + MEER GROEN

VENSERPOLDER ZUID OOST

VENSERPOLDER  ZUID OOST

VISIE VERDICHTING: BEHOUD BESTAANDE RUIMTELIJKE KWALITEITEN

WATER-ROTONDE NIEUWE VAART AMSTERDAM

WATER-ROTONDE NIEUWE VAART AMSTERDAM

WATERPLEIN MET NIEUWE, RECREATIEVE OMGEVINGS-KWALITEITEN

RINGWEG A10 ALS STADS-WOON-BOULEVARD

RINGWEG A10 ALS STADS-WOON-BOULEVARD

Mede als reactie op het concept OMGEVINGSVISIE AMSTERDAM 2050 zijn voor drie verschillende tracee-gebieden  verdichtings-voorstellen gedaan. Daarin worden mogelijkheden gevisualiseerd voor  een reeks van POORT-overbouwingen boven het weg-tracee A10, in combinatie met afwaardering voor verkeer en opwaardering voor stedelijke woon-werk-functies. Mede afhankelijk van wegbreedtes en profielen zijn uiteenlopende varianten van verdichting aangegeven: langs, aan, over en boven de toekomstige woon-wandel-fiets-boulevards. Het is een vorm van integrale functionaliteit die stedenbouwkundig goed past binnen de historische en actuele morfologie van de stad. De haalbare volume-capaciteiten van wonen en werken voor de gehele RING kunnen oplopen tot  ca 400 woningen per poortgebouw, respectievelijk tot  20.000 woningen langs A10-west en 110.250 woningen in 75 poorten rond de gehele stad.   

 

RING A10: GEINTEGREERD ALS GROENE WOON-STADS-BOULEVARD

 

BASIS-ONTWERP+BOUW-ENVELOPPES FLEXIBELE POORTGEBOUWEN

 

KRITISCHE ANALYSE + ESSAY ONTWIKKELING SCHINKELKWARTIER