SELECTIE VAN  6  DEEL-VISIES EN -ANALYSES: opgesteld op basis van voortschrijdend inzicht en overleg met bewoners-klankbord-groep, gericht op het zichtbaar maken van principiële, programmatische, ruimtelijke en conceptuele verschillen. Steeds terugkerend kernpunt is het formuleren van essentiële uitgangspunten, zoals het gewenste open en grote STADSPARK, in combinatie met de aard, dichtheid en hoogtes van nieuwbouw. Ook het al dan niet slopen van de vele goede gebouwen staat ter discussie, mede in het kader van duurzaamheid en circulariteit. Centraal staat de tegenstelling tussen gewenste uitgangspunten en de stedenbouwkundige ontwerp-vertaling daarvan. 


REFERENTIE FUNENPARK: WISSELENDE PAVILJOENS AAN STADSPARK 


 


ORGANISCH: BEHOUD OPEN RUIMTE EN BESTAANDE GEBOUWEN


 


CENTRAAL STADSPARK + OEVERPARK LANGS KADES 


 


SAMENVATTING IN WOORD EN BEELD: VAN ROOD NAAR GROEN


 


ESSENTIES BEELD+GETAL: GROOT STADSPARK 6 HECTARE HAALBAAR