Mede als reactie op het concept OMGEVINGSVISIE AMSTERDAM 2050 zijn voor drie verschillende tracee-gebieden  verdichtings-voorstellen gedaan. Daarin worden mogelijkheden gevisualiseerd voor  een reeks van POORT-overbouwingen boven het weg-tracee A10, in combinatie met afwaardering voor verkeer en opwaardering voor stedelijke woon-werk-functies. Mede afhankelijk van wegbreedtes en profielen zijn uiteenlopende varianten van verdichting aangegeven: langs, aan, over en boven de toekomstige woon-wandel-fiets-boulevards. Het is een vorm van integrale functionaliteit die stedenbouwkundig goed past binnen de historische en actuele morfologie van de stad. De haalbare volume-capaciteiten van wonen en werken voor de gehele RING kunnen oplopen tot  ca 400 woningen per poortgebouw, respectievelijk tot  20.000 woningen langs A10-west en 110.250 woningen in 75 poorten rond de gehele stad.   


 


RING A10: GEINTEGREERD ALS GROENE WOON-STADS-BOULEVARD


 


BASIS-ONTWERP+BOUW-ENVELOPPES FLEXIBELE POORTGEBOUWEN


 


KRITISCHE ANALYSE + ESSAY ONTWIKKELING SCHINKELKWARTIER