ALTERNATIEF VISIE: FOCUS OPENBARE RUIMTE + RING + WONEN


 


RING-WOON-BOULEVARD: 350.HA=25 KM LANG: WONEN + WERKEN


 


OMGEVINGSVISIE 2050: GROEN + WATER + 270.000 WONINGEN