WATERPLEIN MET NIEUWE, RECREATIEVE OMGEVINGS-KWALITEITEN